અપેક્ષાઓ અને માનવતાનું આચરણ


સારું બીજ, ઝાડની માવજત, ઋતુ પ્રમાણે સંભાળ આ બધું કરવાથી જ સારાં ફળો મળે છે આ વાત આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ અને જોઇએ પણ છીએ તો પણ એમાંથી આપણે શીખએ નહીં તો શું કામનું? જીવન વ્યર્થ કહેવાય. બજારમાં જઇને શાકભાજી કે ફળ કે કોઇપણ ચીજ વસ્તુ ખરીદતી વખતે સારી અને સુંદર લાગતી વસ્તુ જ આપણે પ્રથમ પસંદ કરીએ છીએ. કેરીની સિઝનમાં કેરી ખરીદતી વખતે તેની જાત કઇ છે તેની પૂછપરછ કરીએ છીએ. જેમ કે કેસર, પાયરી, આફૂસ કે કોઇ બીજી જાત. ફળની જાત, સુંદર દેખાવ, સ્વાદિષ્ટ મધુર અને લાંબો સમય ટકે અને આરોગ્ય માટે ગુણકારી હોય. માત્ર ફળો જ નહીં ફૂલ, અન્ન, પાણી, હવા, ઘર, ઘરના માણસો, નોકર, પાડોશી, પશુપંખી, જાનવરો  તથા આપણા સંપર્કમાં આવનારી આખી દુનિયા સારી હોવી જોઇએ તેવું ઇચ્છીએ છીએ.

હવે જો ફળ કે ફૂલ વિશે કે બીજી કોઇપણ વસ્તુ માટે આપણે આટલી ચીવટ રાખતાં જોઇએ તો આપણું મહત્વનું માનવજીવન વિશે આપણે આટલા ઉંડાણપૂર્વકનો વિચાર કેમ કરતા નથ? કોઇનાથી આપણને દુઃખ ના થવું જોઇએ. પત્ની ને પતિ સારો જોઇએ, પતિને પત્ની સેવાભાવી અને સદગુણી જોઇએ. આપણે માતૃપિતૃભકત હોઇએ કે ના હોઇએ આપણાં બાળકો આપણને એવાં જોઇએ. બધું જ સારું હોય તો કોઇનોયે ભય ના રહે અને જીવનમાં નિશ્ચિતતા મળે તેવું સમજીએ બીજા પાસે ઇચ્છા કે અપેક્ષા રાખીએ એ પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઇએ તેવું  લાગે છે ખરા? દરેક વ્યક્તિ આપણને સુખ આપે, કોઇ આપણને ફસાવે નહીં, આપણી સાથે અપ્રમાણિકતા, અસત્ય, કપટ કે આપણું અપમાન કરે નહીં અને માન આપે એવું ઇચ્છીએ પણ આપણે આવી સજ્જનતાથી જીવવું જોઇએ એવો ધ્યેય આપણાં જીવનનો હોય છે? આપણે બીજા પાસે અપેક્ષા રાખીએ તેમાં માનવતાની જરૂર નથી પડતી પણ આપણે જે અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ તે પ્રમાણે વર્તવા માટે માનવતાની જરૂર પડે છે. આવી માનવતા આપણામાં ના આવે અને માત્ર બીજા પાસે અપેક્ષા રાખીએ તો સુખી કેવી રીતે થવાય?

જે વાત આપણને ગમે કે પ્રિય હોય તે મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ પણ અપ્રિયની અપેક્ષા કરતાં નથી.આખી દુનિયા ધનવાન થાય પછી આપણે ધનવાન થઇશું કે માન પ્રતિષ્ઠા બીજા બધાને મળી જાય પછી જ ફુરસદે આપણે મેળવીશું એવું કોઇ પણ વ્યક્તિ વિચારે નહીં. માનવતાને પ્રિય ના માનીએ તો જ સૌથી છેલ્લે આચરણમાં મૂકવાનો વિચાર કરીએ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s