ગુજરાતી દબંગ અને દુઃખનાં ડાંડિયાં


હિન્દી ફિલ્મ દબંગ હીટ થઇ અને તેનું એક ગીત ‘મુન્ની’ પણ ઘણું જ હીટ રહ્યું. કોઇ ગીત કે ફિલ્મ હીટ જાય, ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ મળે એટલે પછી  એનો એક સીલસીલો ચાલે એટલે પછી ‘શીલાની જવાની’ એવું ગીત ફિલ્મ ‘તીસમાંરખાં’ નામની ફિલ્મમાં હતું. તો પછી ગુજરાતી ફિલ્મજગત ઢોલીવુડ શા માટે પાછળ રહે? તો…મુન્ની અને શીલા પછી હવે ગુજરાતી સંતુડી.

ગુજરાતી દબંગ એટલે કે  ફિલ્મ રાજવીરનું એક ગીત માણોઃ

http://www.youtube.com/watch?v=ZEBlSsV4Z2Q

અને સાથે એક હિન્દી ફિલ્મ દર્દે ડિસ્કો ગીત પર ફિલ્માવેલું ગુજરાતી ગીત પણ માણવાની મજા પડશે.

Dard-E-Disco in Gujarati

એ રુપાળિ છે ગામની ગોરી
કામણગારી કુંવારી છોરી
મારા સપનામાં આવીને બોલી
તારે ત્યાં નહિ આવે મારી ડોલી

હું ડાહ્યો ડમરો, સીધો સાદો…..
ઢોલ નગારા વાગે દુ:ખનાં ડાંડિયા

દિલમાં મારા છે દુ:ખનાં ડાંડિયા ,દુ:ખનાં ડાંડિયા
દિલમાં મારા છે દુ:ખનાં ડાંડિયા ,દુ:ખનાં ડાંડિયા

ખેતરમાં લાંબા લાંબા ઝાડવાઓ ઝુલતા’તા
વાડીયે જઇને અમે કેરી આંબલિ ખાતા’તા
કોલેજમાં ગુલ્લિ મારી ગિલ્લિ ડંડા રમતા’તા
રસ્તાનાં કુતરા મારું મોઢુ જોઇને ભસતા’તા

એનો બાપો આવ્યો ….(આવવા દે)
સાથે પોલિસ લાવ્યો…( લાવવા દે )
મને ખાટ્લા ઉપર ઉન્ધો પાડી ..પાછળ માર્યા…..બે….ચાર.. ડંડા………….

દિલમાં મારા છે દુ:ખનાં ડાંડિયા ,દુ:ખનાં ડાંડિયા
દિલમાં મારા છે દુ:ખનાં ડાંડિયા ,દુ:ખનાં ડાંડિયા

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ky3rUSVt8aQ

 

2 responses to “ગુજરાતી દબંગ અને દુઃખનાં ડાંડિયાં

  1. saulty scene in movies are great selling point. soft porn is all over movie industry.
    some time it full feel some emptyness, most time it create a negative side effect….. want more more more…..
    one need a vivek …… that somthing is differant case by case …..

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s